עבודות אבן 3

  מקור האבן 04-8396677


סוגי האבן הקיימים במקור האבן 



         אבן ביר זית בניה אנגלית
           אבן ביר זית שורות
                אבן ח'רבה
         כורכאר טובזה
         כורכאר מנוסר אדום
             בריק אדום
                  אבן ח'רבה

            אבן פראית גוון קרים

             ביר זית אפור

           אבן ח'רבה מנוסרת
       אבן ח'רבה בבניה אנגלית
                אבן ח'רבה
         אבן כורכאר מנוסרת

                 אבן ח'רבה

             אבן מדרך מנוסרת

            אבן כורכאר

            אבן ג'מעין קרים

             בריק מכובס

אבן כורכאר מנוסר
אבן כורכאר טובזה בבניה אנגלית
אבן כרבה
ביר זית אפור
ריצוף כרבה מנוסר
אבן מדרך אדומה








  מקור האבן 04-8396677